วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บทความของกะผม


  ในบางครั้งผมก็จะเก็บความรู้สึกไว้โดยไม่แสดงออก แต่ความรู้สึกนั้นก็เป็นกำลังใจให้ผมรู้ว่าตัวเองยังมี
เพื่อนอยู่ข้างๆเสมอ
ณ รด ที่บึงกาฬ


รับน้อง ณ ม.อุบล